Projekty Unijne

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa ┬úódzkiego na lata 2007- 2013  
Dzia┬│anie: III.2 Podnoszenie innowacyjno┬Âci i konkurecyjno┬Âci przedsi├¬biorstw
  ARIES Firma Produkcyjno - Handlowa Edward Ska│ 94-007 úˇd╝, ul. Marato˝ska 162 mail: aries@aries-okna.pl, tel. 600 250 059 | 602 390 319 | 660 771 319