Projekty Unijne

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013  
Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurecyjności przedsiębiorstw
  ARIES Firma Produkcyjno - Handlowa Edward Skał 94-007 Łódź, ul. Maratońska 162 mail: aries@aries-okna.pl, tel. 600 250 059 | 602 390 319 | 660 771 319