Oferta specjalna
ogrody zimowe
obiekty zabytkowe
OGRODY ZIMOWE

Czy chcieliby┬Âcie Pa├▒stwo w prosty sposób zwi├¬kszy├Ž powierzchni├¬ u┬┐ytkow┬▒ swojego domu, uatrakcyjni├Ž jego kszta┬│t architektoniczny, a przede w wszystkim zatrzyma├Ž lato przez ca┬│y rok ?

Doskona┬│ym pomys┬│em na zrealizowanie Pa├▒stwa marze├▒ s┬▒ produkowane przez nas OGRODY ZIMOWE.

Ogród zimowy to rodzaj oran┬┐erii, w której niezale┬┐nie od pogody panuj┬▒cej na zewn┬▒trz mo┬┐ecie cieszy├Ž si├¬ Pa├▒stwo zieleni┬▒ oraz ciep┬│┬▒ i przytuln┬▒ atmosfer┬▒ o ka┬┐dej porze roku. Ogród zimowy zapewni Pa├▒stwu poczucie ciep┬│a, ┬Âwiat┬│a i blisko┬Âci przyrody. Wype┬│niony ro┬Âlinami stanie si├¬ ulubion┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ Pa├▒stwa domu, przytulnym miejscem spotka├▒, odpoczynku i relaksu po ci├¬┬┐kim dniu pracy. Oprócz aspektów estetycznych ogrody zimowe posiadaj┬▒ równie┬┐ wiele zalet technicznych, stanowi┬▒ min: skuteczne docieplenie budynku poprawiaj┬▒c jego bilans energetyczny, eliminuj┬▒ powszechne uci┬▒┬┐liwo┬Âci zwi┬▒zane z przeciekaniem istniej┬▒cych tarasów i balkonów.

TECHNOLOGIA:

KONSTRUKCJA:  drewno jest jedynym, najlepszym naturalnym materia┬│em konstrukcyjnym najcz├¬┬Âciej stosowanym do wykonania ogrodów zimowych. Produkowane przez nas ogrody zimowe oparte s┬▒ na konstrukcji drewna sosnowego lub mahoniowego warstwowo klejonego. Oferujemy drewno o najwy┬┐szej jako┬Âci,  
klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spe┬│niaj┬▒cym wymagania wytrzyma┬│o┬Âciowe okre┬Âlone dla klasy trwa┬│o┬Âci D 4 wg PN-EN 204. Elementy klejone warstwowo u┬┐yte do produkcji ogrodów maj┬▒ optymalnie dobrany uk┬│ad s┬│ojów w poszczególnych warstwach co zapobiega ich paczeniu si├¬. Do wykonania ┬Âcian bocznych oferujemy wy┬│┬▒cznie klejonk├¬ selekcjonowan┬▒ pozbawion┬▒ ┬│┬▒cze├▒ wzd┬│ó┬┐nych.

ALUMINIUM: drewniane elementy dachu zabezpieczone s┬▒ od strony zewn├¬trznej uszczelkami i profilami aluminiowymi. Aluminium jest lekkim materia┬│em, odpornym na korozj├¬ oraz ┬│atwym w monta┬┐u i konserwacji, przez co doskonale sprawdza si├¬ w ogrodach zimowych. Dzi├¬ki mo┬┐liwo┬Âci anodowania i lakierowania proszkowego, uzyska├Ž mo┬┐emy pe┬│n┬▒ palet├¬ kolorów.

SZK┬úO: rodzaj zastosowanego szk┬│a decyduje o ilo┬Âci uzyskanego ┬Âwiat┬│a, izolacji termicznej oraz estetyce ogrodu zimowego. Standardowo po┬│a├Ž dachu wyposa┬┐ona jest w szk┬│o zespolone niskoemisyjne bezpieczne. Istnieje równie┬┐ mo┬┐liwo┬Â├Ž oszklenia dachu poliw├¬glanem, charakteryzuj┬▒cym si├¬ du┬┐┬▒ odporno┬Âci┬▒ na uderzenia i obci┬▒┬┐enia mechaniczne. Powierzchnie ┬Âcian bocznych wype┬│nione s┬▒ zwykle szk┬│em zespolonym niskoemisyjnym. W zale┬┐no┬Âci od sposobu u┬┐ytkowania ogrodu oferujemy równie┬┐ szk┬│o o podwy┬┐szonej odporno┬Âci na w┬│amanie. W przypadku znacznego nas┬│onecznienia proponujemy zastosowanie szk┬│a refleksyjnego typu STOPSOL czy ANTELIO lub szk┬│a barwionego w masie typu PLANIBEL czy PARSOL (wi├¬cej o szkle znajdziesz w DODATKI- SZK┬úO) .

FUNKCJE I WENTYLACJA: okna i drzwi ogrodu zimowego mog┬▒ posiada├Ž funkcje uchylno- rozwierne, uchylno- przesuwne , przesuwne bezprogowe lub skladano- przesuwne. Rozwi┬▒zania takie umo┬┐liwiaj┬▒ wietrzenie ogrodu poprzez r├¬czne otwarcie okien i drzwi. Niezawodnym sposobem wymiany powietrza jest równie┬┐ zastosowanie prostego systemu wentylacji w postaci nawiewników higrosterowanych. Taki system pozwala na maksymalne przewietrzenie ogrodu oraz zapewnia w sposób ci┬▒g┬│y „zdrow┬▒” jako┬Â├Ž powietrzna wewn┬▒trz pomieszczenia.    
» Galeria
  ARIES Firma Produkcyjno - Handlowa Edward Ska│ 94-007 úˇd╝, ul. Marato˝ska 162 mail: aries@aries-okna.pl, tel. 600 250 059 | 602 390 319 | 660 771 319