Oferta specjalna
ogrody zimowe
obiekty zabytkowe
OBIEKTY ZABYTKOWE

Mimo ┬┐ywio┬│owego rozwoju architektury nowoczesnej, w wi├¬kszo┬Âci europejskich miast nadal zachowa┬│o si├¬ wiele obiektów o warto┬Âci kulturowej i zabytkowej. Dzi├¬ki nim miasta te zachowuj┬▒ swój kameralny charakter i specyficzny urok.
Jako producenci budowlanej stolarki drewnianej staramy si├¬ równie┬┐ bra├Ž czynny udzia┬│ w zachowaniu ┬Âwietno┬Âci pami┬▒tek minionych lat. Z my┬Âl┬▒ o tym wprowadzili┬Âmy na rynek system okien zabytkowych umo┬┐liwiaj┬▒cy wierne odwzorowanie wygl┬▒du stolarki oryginalnej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich funkcji i parametrów technicznych nowoczesnych okien takich jak izolacyjno┬Â├Ž ciep┬│a, akustyczna, szczelno┬Â├Ž czy odporno┬Â├Ž na wody opadowe.

System ten podzielili┬Âmy na trzy poni┬┐ej wymienione typy:

1.okna o profilu stylizowanym
2.okno zabytkowe jednoramowe
3.okna skrzynkowe TOP- ARIES


Realizujemy specjalistyczne zamówienia przeznaczone do wszelkich obiektów o charakterze zabytkowym, na co posiadamy referencje licznych firm wspó┬│pracuj┬▒cych zajmuj┬▒cych si├¬ konserwacj┬▒ i rewitalizacj┬▒ obiektów zabytkowych oraz Konserwatorów Zabytków.
» Galeria
  ARIES Firma Produkcyjno - Handlowa Edward Ska│ 94-007 úˇd╝, ul. Marato˝ska 162 mail: aries@aries-okna.pl, tel. 600 250 059 | 602 390 319 | 660 771 319